הדרכה למדידת מידת טבעת

1. הניחו את הטבעת על סרגל כאשר מרכז הטבעת מונח על הפס מדידה (סנטימטרים)
2. יש למדוד את הקוטר הפנימי של הטבעת ולספור כמה מילמטר יצא לנו
(כל פס שווה למילימטר אחד)
3. מסתכלם בתרשים הבא על מנת לקבוע את גודל הטבעת.
ISR EUROPE USA קוטר היקף
4 44 3 14.1 44.3
5 45 3.5 14.5 45.5
6 46 3.75 14.7 46.2
7 47 4 14.9 46.8
8 48 4.5 15.3 48.0
9 49 5 15.7 49.3
10 50 5.5 15.9 49.9
11 51 5.75 16.1 50.6
12 52 6 16.5 51.8
13 53 6.5 16.9 53.1
14 54 7 17.3 54.3
15 55 7.5 17.7 55.6
16 56 7.75 17.9 56.2
17 57 8 18.1 56.8
18 58 8.5 18.5 58.1
19 59 8.75 18.8 59.0
20 60 9 19.2 60.3
21 61 9.5 19.4 60.9
22 62 10 19.8 62.2